http://js-nailon.ir

کیسه زباله

 نایلون عریض ، نایلون تبلیغاتی ، شیرینگ پک ، کیسه زباله ، نایلون گلخانه ای  ، شلنگ آبیاری ، نایلون رکابی ، نایلون موزی ، نایلون دسته تقویت ، جهان نایلون سهند ، شرکت  جهان نایلون سهند  

اصولا از کیسه زباله جهت حفظ بهداشت محیط فردی و اجتماعی استفاده می کنیم و به سبب آن مواد و اقلام زاید غیر قابل استفاده را در آن قرار داده و از محل کار ویا زندگی خود خارج می نماییم .اما زباله های در چندین نوع و سایز مختلف وجود دارند که هر کدام کاربردی خاص و جداگانه دارند مثلا در مورد بیمارستانها می توان مثال زد که کیسه های زباله زرد مربوط به زباله های عفونی می باشد.

مقاوم و تخصصی جهت دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی ، نفوذ ناپذیر ، ضد نشت، در رنگ بندی های مختلف.

کیسه زباله های خطرناک بیمارستانی زرد رنگ و کیسه زباله های غیر عفونی سیاه می باشند. بیمارستانها موظفند این زباله ها را از هم تفکیک کرده و کیسه های زرد حاوی زباله های عفونی را توسط دستگاه امحاء بی خطرسازی کنند بعد تحویل شهرداری دهند.